За минерала Зеолит

Минералът зеолит e обявен от Световната научна организация за минерал на XX век, поради граничещите му с вълшебството качества и все по-нарастващото му използване в хранително-вкусовата промишленост, индустрията, животновъдството, растениевъдството, космонавтиката и медицината.
Зеолитът действа като природно молекулно сито. Поставен във водна среда, той елиминира всички вредни за човека вещества от нея, включително и радиоактивно замърсяване.